(Área para foto principal, de)

Nombre común:
xxxxxxxxx

Nombre científico:
xxxxxxxxx

Origen:
Asia / África / América / Cuba / Hibridación en invernadero

PH:
xxxxxxx

Dureza:
xxxxxxx

Temperatura:
xxxxxxx

{INSERTAR LEER MAS...}........................

Reproducción:
Por esquejes / Mediante bulbos / Mediante rizoma / Mediante estolones / Mediante estolones aéreos / División de plántulas / Por división

Iluminación:
Baja / Media / Alta / Muy alta (Media – Muy alta)

Crecimiento:
Rápido / Medio / Lento

Altura:
xxxxxxx

Forma:
xxxxxxx

Zona del acuario:
xxxxxxx

Co2:
No necesario/ Aconsejable / Imprescindible

Dificultad:
Baja / Media / Alta

Observaciones:
xxxxxxx